pak emen
Gistermorgen is onze Dewan pendekar (stijlleider van de Padjadjaran nasional) onverwachts overleden. Onze gedachten gaan uit naar zijn familie en alle leden van onze moedervereniging.