Drie november 2015 is kang Heri, zoon van onze Guru Besar Pak Sidiq Sakabrata (1997) overleden. Namens onze cabang Parahyangan wensen wij familie, vrienden en Silatbroeders veel sterkte toe.